Jorh Mela Muktsar

Jorh Mela Muktsar (Maghi) – Today is Magh di Sangrand – The day 40 Mukhte attained Shaheedi fighting for Sri Guru Gobind Singh Ji’s grace at Khidraane di Dhaab (Now Sri Muktsar Sahib).

Jorh Mela Muktsar (Maghi) - Today is Magh di Sangrand - The day 40 Mukhte attained Shaheedi fighting for Sri Guru Gobind Singh Ji's grace at Khidraane di Dhaab (Now Sri Muktsar Sahib).

One comment

  1. Pingback: Jorh Mela Muktsar