Bhai Sahib Bhai Gurbaksh Singh Ji Khalsa in Day #40 of Hunger Strike

Sabar Ate Santokh De 40 Days Dhan Sikhi _
40 Days Without Food To Awake and Unite Khalsa Panth

Shab Ardas Karo Waheguru Ji Bhai Gurbaksh Singh Khalsa Ji Nu Sehatmand Rakhan Sehatmand Rakhan

Sabar Ate Santokh De 40 Days Dhan Sikhi _<br />
40 Days Without Food To Awake and Unite Khalsa Panth</p>
<p>Shab Ardas Karo Waheguru Ji Bhai Gurbaksh Singh Khalsa Ji Nu Sehatmand Rakhan

2 comments

  1. Waheguroo Jee, Bhai gurbakash Singh jee no Chardi kala bakhshan!!!

    Wish we can come and support bhai sahib physiaclly in India!

  2. Waheguroo Jee, Bhai gurbakash Singh jee no Chardi kala bakhshan!!!

    Wish we can come and support bhai sahib physiaclly in India>