ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ.

Upcoming Event: MOGA Punjab – 24/12/2013ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ.
Upcoming Event: MOGA Punjab - 24/12/2013</p><br />
<p>ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ. </p><br />
<p>@[637662286274964:274:We support Bhai Gurbaksh Singh Khalsa]</p><br />
<p>Akaal!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.