Sri Amritsar vikhe Paidal Rihaayi March karde hoye Bhai Gurjinder Singh , Pardhaan Sikh Youth Federation Bhindranwala-Amritsar ate Sangat.

Sri Amritsar vikhe Paidal Rihaayi March karde hoye Bhai Gurjinder Singh , Pardhaan Sikh Youth Federation Bhindranwala-Amritsar ate Sangat.

We support Bhai Gurbaksh Singh Khalsa's photo.
We support Bhai Gurbaksh Singh Khalsa's photo.