Bandi Singha di Rihai lai Batala vikhe Supporting Bhai Gurbaksh Singh Khalsa Ji

Bandi Singha di Rihai lai Batala vikhe Supporting Bhai Gurbaksh Singh Khalsa Ji — March karde hoi Sikh Sangata.
Bandi Singha di Rihai lai Batala vikhe Supporting Bhai Gurbaksh Singh Khalsa Ji -- March karde hoi Sikh Sangata.