ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Bhai Gurbaksh Singh Khalsa has said he would continue his struggle for the permanent release of All the Sikh prisoners.
When asked whether the call for the protest was voluntary or under someone’s influence, he said, “It was my call and I am happy that my family supported me. The day I decided to sit on hunger strike, my son took charge of agricultural work at home as I own 35 acres of land in the village,” said Bhai Gurbaksh Singh Khalsa. “Now I have decided to leave my family for the cause,” he added.

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

Bhai Gurbaksh Singh Khalsa has said he would continue his struggle for the permanent release of All the Sikh prisoners. 
When asked whether the call for the protest was voluntary or under someone’s influence, he said, “It was my call and I am happy that my family supported me. The day I decided to sit on hunger strike, my son took charge of agricultural work at home as I own 35 acres of land in the village,” said Bhai Gurbaksh Singh Khalsa. “Now I have decided to leave my family for the cause,” he added. 

ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

@[637662286274964:274:We support Bhai Gurbaksh Singh Khalsa]

Akaaall