Diljit dosanjh reaches Gurudwara Amb sahib to support Bhai Sahib

Diljit dosanjh reaches Gurudwara Amb sahib to support Bhai Sahib
Diljit dosanjh reaches Gurudwara Amb sahib to support Bhai Sahib